RemisenBrande Konference- og kulturcenter

Brande Elværkssø

Vandskulptur på Torvet i Brande

Tag aktiv del i Brande og omegn!

I dag er der mere end nogensinde brug for en folkelig forening, som ikke er bundet af politiske eller kommercielle interesser, men som alene arbejder for fremme af fællesskabet i lokalsamfundet. Det er netop det, Brande Borgerforening arbejder for. Herudover arrangerer vi forskellige kulturelle arrangementer til gavn for borgerne, uddeler værdifulde tilflytterpakker, ligesom vi hvert år udnævner "Årets Brandit", der bliver hædret for en uselvisk indsats for byen og får en mindeflise på torvet. Vi hører gerne dine gode idéer til, hvordan vi kan styrke Brandes position yderligere til gavn for lokalsamfundet og byens borgere.

Nyheder

Nyheder
Læs nyt fra Brande Borgerforening

Historie

Historie
Historien bag Brande Borgerforening

Aktiviteter

Aktiviteter
Aktiviteter i Brande Borgerforening

Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen bag Brande Borgerforening