Borgerforeningen sætter spot på gadebelysning og trafikregulering

På sit seneste bestyrelsesmøde har Brande Borgerforening diskuteret et par vigtige punkter for byen, som foreningen opfordrer byrådet i Ikast-Brande Kommune til at gøre noget ved. I hverdagene – især i morgentimerne og hen på eftermiddagen – er det en stor udfordring af være trafikant i Brande – både som cyklist og som bilist. Trafikken er så tæt, at den ofte går i stå, og risikoen for trafikuheld er meget stor – ikke mindst som her i vintertiden med mørke og ofte glatte veje. – Der er virkelig behov for en form for trafikregulering ved både Herningvej/Borupvej og Herningvej/Vestergårdsvej for at tilgodese såvel borgere som byens mange indpendlere, udtaler bestyrelsesmedlem …

Læs mere