Borgerforeningen sætter spot på gadebelysning og trafikregulering

På sit seneste bestyrelsesmøde har Brande Borgerforening diskuteret et par vigtige punkter for byen, som foreningen opfordrer byrådet i Ikast-Brande Kommune til at gøre noget ved.

I hverdagene – især i morgentimerne og hen på eftermiddagen – er det en stor udfordring af være trafikant i Brande – både som cyklist og som bilist. Trafikken er så tæt, at den ofte går i stå, og risikoen for trafikuheld er meget stor – ikke mindst som her i vintertiden med mørke og ofte glatte veje.

– Der er virkelig behov for en form for trafikregulering ved både Herningvej/Borupvej og Herningvej/Vestergårdsvej for at tilgodese såvel borgere som byens mange indpendlere, udtaler bestyrelsesmedlem Jens Chr. Kristensen på vegne af bestyrelsen.

– Vi vil ligeledes minde om en aftale, der blev indgået på et biksemadsmøde på Café Tankefryd. Her lovede vores nye borgmester, Ib Boye Lauritsen nemlig, at han nok skulle gøre noget for at forbedre gadelyset i hovedgaden i Brande. Vi venter stadig på at få dette udbedret, så Brandes borgere og byens mange gæster kan færdes i godt oplyste gader i aftentimerne, lyder det fra Jens Chr. Kristensen på vegne af Brande Borgerforenings bestyrelse.

Pressemeddelelsen blev bragt i Brande Bladet, som du kan se her: https://www.brandebladet.dk/spot på gadebelysningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *