Nyheder

23. januar 2018

Borgerforeningen sætter spot på gadebelysning og trafikregulering

På sit seneste bestyrelsesmøde har Brande Borgerforening diskuteret et par vigtige punkter for byen, som foreningen opfordrer byrådet i Ikast-Brande Kommune til at gøre noget ved.

I hverdagene – især i morgentimerne og hen på eftermiddagen – er det en stor udfordring af være trafikant i Brande – både som cyklist og som bilist. Trafikken er så tæt, at den ofte går i stå, og risikoen for trafikuheld er meget stor – ikke mindst som her i vintertiden med mørke og ofte glatte veje.

– Der er virkelig behov for en form for trafikregulering ved både Herningvej/Borupvej og Herningvej/Vestergårdsvej for at tilgodese såvel borgere som byens mange indpendlere, udtaler bestyrelsesmedlem Jens Chr. Kristensen på vegne af bestyrelsen.

– Vi vil ligeledes minde om en aftale, der blev indgået på et biksemadsmøde på Café Tankefryd. Her lovede vores nye borgmester, Ib Boye Lauritsen nemlig, at han nok skulle gøre noget for at forbedre gadelyset i hovedgaden i Brande. Vi venter stadig på at få dette udbedret, så Brandes borgere og byens mange gæster kan færdes i godt oplyste gader i aftentimerne, lyder det fra Jens Chr. Kristensen på vegne af Brande Borgerforenings bestyrelse.

Pressemeddelelsen blev bragt i Brande Bladet, som du kan se her: https://www.brandebladet.dk/spot på gadebelysningen

 

15. januar 2018

Brande Borgerforening skal have ny formand

Efter 5 år som formand har Ole Deigaard valgt at fratræde som formand for Brande Borgerforening på grund af personlige omstændigheder.

Ole Deigaard fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen frem til 2019, hvor han er på valg.

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen konstituere sig og udpege en ny formand.

Den øvrige bestyrelse for borgerforeningen består frem til generalforsamlingen den 26. februar 2018 af fhv. viceborgmester Preben Christensen, malermester Jørgen Larsen, turistchef Jette Nielsen og fhv. lærer Jens Christian Uth Kristensen.

Se artiklen i Brande Bladet her: https://www.brandebladet.dk/brande-borgerforening-skal-have-ny-formand

 

26. januar 2017

Politiet vil gerne mødes til dialog med borgerne i Brande

Viceborgmester Preben Christensen og formand for Brande Borgerforening, Ole Deigaard, delte torsdag og fredag i sidste uge lister ud til underskrift mod lukning af politistationen. Det ligger borgerforeningen meget på sinde at bevare politistationen i Brande.

Det efterfølgende møde med politidirektøren tirsdag gav en god dialog og muligheder, der nu skal undersøges nærmere.

Du kan læse det fulde interview her: https://www.brandebladet.dk/politiet-vil-gerne-m%C3%B8des-med-borgerne-i-brande

 

12. januar 2017

En rigtig dårlig idé

Dette var overskriften i en pressemeddelelse og Brande Borgerforenings reaktion på at nedlægge den lokale politistation i Brande. Borgerforeningens bestyrelse ser med meget stor alvor og bekymring på, at vi står til at miste vores lokale politi, og vi mener, det er en rigtig dårlig idé.

Vores lokalpoliti kender området og ved, hvem der skal holdes et ekstra øje med og bare det, at man ser vores betjent i bybilledet har stor betydning.

Vi vil fra Brande Borgerforening gerne have lov til at udtrykke vores bekymring og utilfredshed med beslutningen, og vi vil forsøge at få et møde med politidirektør Jens Kaasgaard så hurtigt som muligt for at forsøge at finde en anden løsning.

Se artiklen her: https://www.brandebladet.dk/en-rigtig-dårlig-ide

 

17. oktober 2016

Nye udstykninger på rensningsanlæggets grund

Henrik Kraglund har i et debatindlæg i Brande Bladet uge 39 peget på muligheden for at etablere nogle nye udstykninger i Brande midtby, nemlig på grunden ved det gamle rensningsanlæg, som i årevis tilsyneladende har ligget nærmest ubenyttet hen.

Der vil være tale om et helt unikt boligområde i gåafstand fra bymidten, Brande Hallerne og sportspladsen. Det er en helt fantastisk mulighed, vi aldrig nogensinde får igen. Denne mulighed bør vi arbejde med, og Brande Borgerforening vil gerne bakke op om det.

Ifølge debatindlægget er der tale om 15.000 m2, hvor der kan bygges 20 – 30 mindre ejendomme, som vil være meget attraktive for mange, og især ældre mennesker, som gerne vil flytte ud af deres store villaer. Man kan se fra de andre byggerier, der har været i Brande, at mange ældre mennesker gerne vil flytte ind i hus eller lejlighed på 100 – 130 m2, enten som leje-lejligheder eller ejerlejligheder. På det tidspunkt i livet har man sædvanligvis ikke brug for så meget plads mere og magter heller ikke rengøring og vedligeholdelse af et stort hus og en stor have.

Brande Borgerforening bakker op om projektet og tager initiativ til at danne en arbejdsgruppe, der arbejder videre med projektet. Som formand Ole Deigaard siger: “Brande ka´, når de ska´!”

Se artiklen i Brande Bladet her: https://www.brandebladet.dk/udstykning-af-rensningsanl%C3%A6gget

 

7. juni 2016

Biksemadsmøderne genoplives

Brande Borgerforening genindfører det tidligere tiders biksemadsmøder, som blev til på initiativ af det daværende “Brande Haandværker og Borgerforening”  nu Brande Borgerforening. Formålet er at sætte gang i debatten om udvikling af byen til alles bedste.

Mødet blev en forrygende succes – med god politisk opbakning – og de liver nu indført som en fast tradition.

Du kan læse mere om lanceringen i Brande Bladet her: https://www.brandebladet.dk/biksemadsm%C3%B8derne-genoplivet

 

28. januar 2016

Brande i charmeoffensiv for at tiltrække nye bosættere

Preben Christensen, Brande Borgerforening, var torsdag den 28. januar 2016 sammen med repræsentanter for Brandes erhvervsliv på besøg hos Akademikernes A-kasse for at promovere Brande og dets mange spændende jobmuligheder overfor de ledige og nyuddannede akademikere. Det var en gedigen succes, og der var stor interesse for jobmulighederne og de attraktive levevilkår, der er i vores by. Virksomhederne havde ikke mindre end 50 jobtilbud med i tasken.

Vi håber og tror på, at indsatsen nok skal tiltrække nogle nye borgere til byen, for det er jo det, der er Brande Borgerforenings baggrund for at deltage udover at vi naturligvis også gerne støtter op om byens driftige erhvervsliv.

AarhusStifttidende_28012016_Brande-i-charmeoffensiv

 

11. marts 2015

Ønske om parkering i Storegade

Fra Brande Borgerforenings generalforsamling kunne formanden berette om, at borgerforeningen sammen med Brande Handelsstandsforening tager initiativ til at undersøge muligheden for at få 1 times parkering i Storegade i en forsøgsperiode for at støtte byens handelsliv. Han kom også ind på tilflyttergaver, pavillonen, m.m. Du kan se artiklen nedenfor.

BB_Ønske om parkering i Storegade mm_11032015

Comments are closed